WordPress Kod Arşivi

WordPress temel URL, açıklama ve ana dizin kodları

WordPress Versiyonu
<?php bloginfo(‘version’); ?>

WordPress Blog Adı
<?php bloginfo(‘name’); ?>

WordPress Blog Açıklaması
<?php bloginfo(‘description’); ?>

Blog ana dizin URL adresi (Anasayfa)
<?php bloginfo(‘url’); ?>

Blog karakter kodlaması
<?php bloginfo(“charset”); ?>

Tema – style.css dosya bağlantı kodu
<?php bloginfo(‘stylesheet_url’); ?>

Tema – Ana Dizin Yolu
<?php bloginfo(‘template_directory’); ?>


WordPress dosya bağlantı kodları

header.php dosyasını sayfaya getirir
<?php get_header(”); ?>

sidebar.php dosyasını sayfaya getirir
<?php get_sidebar(”); ?>

footer.php dosyasını sayfaya getirir
<?php get_footer(”); ?>

comments.php Yorum Sistemini temaya ekler
<?php comments_template(); ?>

Tema içerisine .PHP dosyası çağırma kodu
<?php include( “file.php” );?>

WordPress site içi link verme kodu
<?php echo home_url( ‘/page-name’, ‘http’ ); ?>

 WordPress eklentilerinin doğru çalışması ve üst Admin barın aktif olmasını sağlayan kodlar
<?php wp_head(); ?>
<?php wp_footer(); ?>


WordPress tema içerisindeki yazılar için kullanılan kodlar

Kategorileri Listeleme Kodu
<?php wp_list_cats(‘title_li=’); ?>

Sayfaları Listeleme Kodu
<?php wp_list_pages(‘title_li=’); ?>

Arşivleri listeleme kodu
<?php wp_get_archives(”) ?>

Yazının ID Numarası
<?php the_ID(); ?>

Yazı Başlık Kodu
<?php the_title(”); ?>

Yazının Adres Linki URL Kodu
<?php the_permalink(”) ?>

Yazının Kategori adı Kodu * Link Formatlı
<?php the_category(‘, ‘) ?>

Yazının Tarih ve Saati
Tarih : <?php the_time(‘F j Y’); ?> – Saat : <?php the_time(‘H:i:s’); ?>

Yazının İçeriği
<?php the_content(”); ?>

Yazının Düzenleme Linki
<?php edit_post_link(); ?>

Yazıya ait yorum sayısını gösterme kodu
<?php comments_number(‘Yorum Yok’, ‘1 Yorum ‘, ‘% Yorum’ );?>

Yazı okunma sayısı : WP-PostViews eklentisi gerekir!
<?php if(function_exists(‘the_views’)) { the_views(); } ?>

Yazılar da sayfalama
<?php wp_pagenavi(); ?>


WordPress Yazı-yazara ait kodlar

Yazar Adı
<?php the_author(”); ?>

Yazar Açıklaması
<?php the_author_description(”); ?>

Yazara ait Makale Sayısı
<?php the_author_posts(”);?>

Yazar author sayfası
<?php the_author_link(”);?>

Yazar Web sitesi
<?php the_author_url(”); ?>

Yazar E-posta Adresi
<?php the_author_email(”);?>

Önceki Yazı linki
<?php previous_post_link('') ?>

Sonraki Yazı linki
<?php next_post_link('') ?>

WordPress Arama Formu Kullanımı

<form method="get" id="searchform" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
<input class="searchbg" type="text" name="s" id="s" onfocus="if (this.value == 'Ara ...') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Ara ...';}" />
<input class="button" type="button" value="" />
</form>

Rastgele Yazıları Listeleme

Aşağıdaki koddaki showposts=3 yerine istediğiniz rakamı yazabilirsiniz. 6 tane göstermek için showposts=6 olmalı gibi.

<?php
// sorgu koşulu belirlenir
query_posts('showposts=6&orderby=rand');
while ( have_posts() ) : the_post();
//Listeleme iskeleti
endwhile;
wp_reset_query();
?>

Önce çıkarılan görsel kullanmanız için öncelikle function.php dosyanıza aşağıdaki kodu eklemeniz gerekiyor. Bu dosya yok ise tema klasörünün içerisine function.php dosyası oluşturabilirsiniz.

add_theme_support( “post-thumbnails” );

Yeri gelmişken hemen Thumbnail Çekme Kodu
<?php the_post_thumbnail(‘full’, array(‘class’ => ‘img-responsive’,’alt’)); ?>


Eğer kendi temanızı oluşturmaya başladıysanız Style.css Tanımlaması yapmalısınız

Eğer tema klasörünün içerisinde style.css dosyası yoksa ve hatası alıryorsanız yapmanız gereken; aşağıdaki gibi bir style.css dosyası oluşturup tema klasörüne atmanız yeterlidir.

/* Theme Name: Tema Adı
Theme URI: Kişisel WordPress Teması
Author: MV MEdya
Author URI: mvmedya.net
Description: Tema Açıklaması
Version: 1.0 */

Bu listeyi kendime göre oluşturdum ve sürekli güncelliyorum, ihiyacınız olduğunda yeni eklenen kodlarıda inceleyebilirsiniz.