PHP Htaccess ile seo uyumlu link oluşturma

Htaccess web alanında yönlendirme işlerinin yapılmasını sağlayan, Apache web sunucularında olan etkili ve çok amaçlı bir ayar dosyasıdır. Birçok faydalı yönlendirme yapabilmeniz mümkün.

PHP projelerimizde htaccess kullanarak kullanıcı dostu URL’ler yapabiliriz, ayrıca güvenlik önlemleri de almamıza yardımcı olur.

HTACCESS İÇİN NOTLAR


RewriteEngine on : Yönlendirmeleri aktif eder
^ İşareti başlangıcı
$ İşareti Bitişi
[0-9] : 0 ile 9 arasındaki tüm sayılar olabilir.
[A-Z] : Büyük harfli A’dan Z’ye tüm harfler olabilir.
[a-z] : Küçük harfli A’dan Z’ye tüm harfler olabilir.
[A-Za-z0-9] : Bir harf ya da rakam olabilir.
(*) işareti herhangi bir şey anlamında olup sıfır karakter de olur der ve sınırsız karaktere kadar gider.
(+) işateti yıldızdan farklı olarak en az 1 karakter olmasını şart koşar.
(?) işareti tek bir harf için joker karakter niyetine kullanılır.
Parantez içlerinde kullanılan NC, L , R ve QSA harflerinin anlamları:
L: Last
Bu tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar bundan sonrakilere geçmemesini ve karışmamasını sağlar.
R: Redirect
Bu değer kullanılırsa browserda adres değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır.
NC: No Case
Büyük küçük harfe duyarsız davranır.
QSA: Query String Append
GET metodu ile yönlendirme yaptığımızda yönlendirilen yere sonuna eklenen GET parametrelerini de dahil eder.

Örneğin; PHP ile yapılan sitemizde hakkinda.php Sayfasına Link ile metinsel değişken göndererek bir Link oluşturalım.

Hakkımızda (Linklerimiz olsun)

Hakkımızda sayfasına Tıklayınca ->

Adres Çubuğunda Linki

hakkinda.php?sayfa=hakkimizda

yerine

mvmedya-hakkimizda.html kullanılacak.

Htaccess içeriği
Options +FollowSymLinksRewriteEngine OnRewriteRule ^mvmedya-(.*).html$ hakkinda.php?sayfa=$1 [L,NC]

Başlangıcı mvmedya- olacak ondan sonra bir değişken olacak yani hakkinda.php?sayfa=hakkimizda kısmında sayfa değişkenine atayacağımız değeri burada hakkimizda şeklinde tanımlamamız gerektiğini ve $ bitişi ifade ettiğinden dolayı da sayfanın .html ile biteceği anlatılıyor. Sonrasında sayfamızda verdiğimiz linkleri de değiştireceğiz.

Linkimiz: mvmedya-hakkimizda.html

Bu örnekten yola çıkarak bir çok tanımlama yapabilmemiz mümkün.

SEO uyumlu, kullanıcı dostu linkler oluşturmak için HTACCESS kullanarak daha fazla örneklerle tekrar görüşmek üzere 🙂