Microsoft Office 2016 Programsız Etkinleştirme

Bir Yazılım/Program olmadan Microsoft Office 2016’nın Ücretsiz Etkinleştirme Yöntemiyle aşağıdaki yazılı olan ürün grubunu rahatlıkla etkinleştirebilirsiniz.

–Microsoft Office Standard 2016
-Microsoft Office Professional Plus 2016

Microsoft Office 2016’yı Ürün Anahtarı olmadan etkinleştirmek için gereken adımlar.

1. Aşağıdaki kodu yeni bir metin belgesine kopyalayın.

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/downloadmsp
:halt
pause

2. Metin belgesini (.txt dosyanızı) farklı kaydet yaparak “mcclick.cmd” olarak kayıt edin.
*Dosya ismini istediğiniz gibi yazabilirsiniz önemli olan .cmd uzantısı

3. Kaydettiğiniz mcclick.cmd dosyasını sağ tık yaparak yönetici olarak çalıştırın.
Siyah cmd penceremiz açıldı, Burada biraz bekliyoruz…

Activating your office.. yazısı çıktığında etkinleştirme işleminiz tamam oluyor.

Not: Bazen click.cmd dosyanızı virüs programı engelleyebilir. Bu durumda bu dosyaya izin vererek yada işleminiz bitene kadar virüs programını kısa süreliğine durdurup o şekilde işleminize devam edebilirsiniz.