CMD-DISKPART aracını kullanarak USB belleğe format atma

Birkaç kere rastladım bir konudan bahsetmek istiyorum. USB bellekler bazen kullanılmaz hale gelebiliyor ya da olduğundan daha az kapasitede görünebiliyor. Buna bağlı olarak bazende biçimlendirmek istediğinizde buna izin vermiyor yada tamamlamıyor. Bunu çözmek için bazı yazılımlar var fakat Windows’un kendi için gelen bir araç ile 3. parti yazılım kullanmamıza gerek kalmıyor. Adım adım anlatacak olursak.

♦ Başlat + R kombinasyonu ile Çalıştır uygulaması açılır.

♦ diskpart yazılarak devam edilir ve yönetici onayı verilir.

♦ list disk komutu girilerek bağlı disklerin hepsi görüntülenir.

♦ Format atılacak olan disk seçilir. Örneğin numarası 2 ise select disk 2 komutu girilir.

♦ clean komutu girilerek disk temizlenir.

♦ create partition primary ile birincil bölüm oluşturulur.

♦ Oluşturulan bölümü seçmek için select partition 1 komutu girilir.

♦ format fs=fat32 komutu ile bölüm biçimlendirilir. Hızlı biçimlendirme için format fs=fat32 quick komutu girilir. NTFS dosya biçimi için ise format fs=ntfs girebilirsiniz.

♦ assign komutu ile biçimlendirilmiş belleğe harf tanımlanır ve işlem tamamlanmış olur.