Asp ile Metin İçindeki Sayıları Alma

Klasik ASP ile bir metin içindeki karakterlerden sadece sayıları alabilemk mümkün, bunun için mid ve instr komutlarını kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Örneğin;
link: mvmedya.net/id=sffd548
Sonuç: 548
link: mvmedya.net/id=sf5fd48
Sonuç: 548
link: mvmedya.net/test/sayfa-adi548
Sonuç: 548

bunun gibi bir çok yerde aktif olarak kullanabiliriz bu fonksiyonu.

<%
link='mvmedya.net/test/sayfa-adi548(sizin url niz yada çekeceğiniz veri)'

function numarakontrol(byval comein)
dim gecerliKarakterler
dim input
dim temp
temp=''
gecerliKarakterler='0123456789'
input=comein
if len(input)>0 then
for i=1 to len(input)
harf = mid(input,i,1)
if instr(gecerliKarakterler,harf)>0 then
temp=temp & harf
end if
next
end if
numarakontrol=temp
end function

%>

<%=numarakontrol(link)% >

Fonksiyon içinde Instr ile gelen karekterin, belirlediğimiz karekterler içinde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Mid ile ise gelen string içindeki karekterleri teker teker alıyoruz.

Sonuç: 548