ASCII Kod Listesi ve Kullanımı

Ascii Kod Listesi
ALT+033 Karakteri : ( ! )
ALT+034 Karakteri : ( ‘ )
ALT+035 Karakteri : ( # )
ALT+036 Karakteri : ( $ )
ALT+037 Karakteri : ( % )
ALT+038 Karakteri : ( & )
ALT+039 Karakteri : ( ‘ )
ALT+040 Karakteri : ( ( )
ALT+041 Karakteri : ( ) )
ALT+042 Karakteri : ( * )
ALT+043 Karakteri : ( + )
ALT+044 Karakteri : ( , )
ALT+045 Karakteri : ( – )
ALT+046 Karakteri : ( . )
ALT+047 Karakteri : ( / )
ALT+048 Karakteri : ( 0 )
ALT+049 Karakteri : ( 1 )
ALT+050 Karakteri : ( 2 )
ALT+051 Karakteri : ( 3 )
ALT+052 Karakteri : ( 4 )
ALT+053 Karakteri : ( 5 )
ALT+054 Karakteri : ( 6 )
ALT+055 Karakteri : ( 7 )
ALT+056 Karakteri : ( 8 )
ALT+057 Karakteri : ( 9 )
ALT+058 Karakteri : ( : )
ALT+059 Karakteri : ( ; )
ALT+060 Karakteri : ( < )
ALT+061 Karakteri : ( = )
ALT+062 Karakteri : ( > )
ALT+063 Karakteri : ( ? )
ALT+064 Karakteri : ( @ )
ALT+065 Karakteri : ( A )
ALT+066 Karakteri : ( B )
ALT+067 Karakteri : ( C )
ALT+068 Karakteri : ( D )
ALT+069 Karakteri : ( E )
ALT+070 Karakteri : ( F )
ALT+071 Karakteri : ( G )
ALT+072 Karakteri : ( H )
ALT+073 Karakteri : ( I )
ALT+074 Karakteri : ( J )
ALT+075 Karakteri : ( K )
ALT+076 Karakteri : ( L )
ALT+077 Karakteri : ( M )
ALT+078 Karakteri : ( N )
ALT+079 Karakteri : ( O )
ALT+080 Karakteri : ( P )
ALT+081 Karakteri : ( Q )
ALT+082 Karakteri : ( R )
ALT+083 Karakteri : ( S )
ALT+084 Karakteri : ( T )
ALT+085 Karakteri : ( U )
ALT+086 Karakteri : ( V )
ALT+087 Karakteri : ( W )
ALT+088 Karakteri : ( X )
ALT+089 Karakteri : ( Y )
ALT+090 Karakteri : ( Z )
ALT+091 Karakteri : ( [ )
ALT+092 Karakteri : ( \ )
ALT+093 Karakteri : ( ] )
ALT+094 Karakteri : ( ^ )
ALT+095 Karakteri : ( _ )
ALT+096 Karakteri : ( ` )
ALT+097 Karakteri : ( a )
ALT+098 Karakteri : ( b )
ALT+099 Karakteri : ( c )
ALT+0100 Karakteri : ( d )
ALT+0101 Karakteri : ( e )
ALT+0102 Karakteri : ( f )
ALT+0103 Karakteri : ( g )
ALT+0104 Karakteri : ( h )
ALT+0105 Karakteri : ( i )
ALT+0106 Karakteri : ( j )
ALT+0107 Karakteri : ( k )
ALT+0108 Karakteri : ( l )
ALT+0109 Karakteri : ( m )
ALT+0110 Karakteri : ( n )
ALT+0111 Karakteri : ( o )
ALT+0112 Karakteri : ( p )
ALT+0113 Karakteri : ( q )
ALT+0114 Karakteri : ( r )
ALT+0115 Karakteri : ( s )
ALT+0116 Karakteri : ( t )
ALT+0117 Karakteri : ( u )
ALT+0118 Karakteri : ( v )
ALT+0119 Karakteri : ( w )
ALT+0120 Karakteri : ( x )
ALT+0121 Karakteri : ( y )
ALT+0122 Karakteri : ( z )
ALT+0123 Karakteri : ( { )
ALT+0124 Karakteri : ( | )
ALT+0125 Karakteri : ( } )
ALT+0126 Karakteri : ( ~ )
ALT+0127 Karakteri : (  )
ALT+0128 Karakteri : ( € )
ALT+0129 Karakteri : (  )
ALT+0130 Karakteri : ( ‚ )
ALT+0131 Karakteri : ( ƒ )
ALT+0132 Karakteri : ( „ )
ALT+0133 Karakteri : ( … )
ALT+0134 Karakteri : ( † )
ALT+0135 Karakteri : ( ‡ )
ALT+0136 Karakteri : ( ˆ )
ALT+0137 Karakteri : ( ‰ )
ALT+0138 Karakteri : ( Š )
ALT+0139 Karakteri : ( ‹ )
ALT+0140 Karakteri : ( Π)
ALT+0141 Karakteri : (  )
ALT+0142 Karakteri : ( Ž )
ALT+0143 Karakteri : (  )
ALT+0144 Karakteri : (  )
ALT+0145 Karakteri : ( ‘ )
ALT+0146 Karakteri : ( ’ )
ALT+0147 Karakteri : ( “ )
ALT+0148 Karakteri : ( ” )
ALT+0149 Karakteri : ( • )
ALT+0150 Karakteri : ( – )
ALT+0151 Karakteri : ( — )
ALT+0152 Karakteri : ( ˜ )
ALT+0153 Karakteri : ( ™ )
ALT+0154 Karakteri : ( š )
ALT+0155 Karakteri : ( › )
ALT+0156 Karakteri : ( œ )
ALT+0157 Karakteri : (  )
ALT+0158 Karakteri : ( ž )
ALT+0159 Karakteri : ( Ÿ )
ALT+0160 Karakteri : ( )
ALT+0161 Karakteri : ( ¡ )
ALT+0162 Karakteri : ( ¢ )
ALT+0163 Karakteri : ( £ )
ALT+0164 Karakteri : ( ¤ )
ALT+0165 Karakteri : ( ¥ )
ALT+0166 Karakteri : ( ¦ )
ALT+0167 Karakteri : ( § )
ALT+0168 Karakteri : ( ¨ )
ALT+0169 Karakteri : ( © )
ALT+0170 Karakteri : ( ª )
ALT+0171 Karakteri : ( « )
ALT+0172 Karakteri : ( ¬ )
ALT+0173 Karakteri : ( * )
ALT+0174 Karakteri : ( ® )
ALT+0175 Karakteri : ( ¯ )
ALT+0176 Karakteri : ( ° )
ALT+0177 Karakteri : ( ± )
ALT+0178 Karakteri : ( ² )
ALT+0179 Karakteri : ( ³ )
ALT+0180 Karakteri : ( ´ )
ALT+0181 Karakteri : ( µ )
ALT+0182 Karakteri : ( ¶ )
ALT+0183 Karakteri : ( · )
ALT+0184 Karakteri : ( ¸ )
ALT+0185 Karakteri : ( ¹ )
ALT+0186 Karakteri : ( º )
ALT+0187 Karakteri : ( » )
ALT+0188 Karakteri : ( ¼ )
ALT+0189 Karakteri : ( ½ )
ALT+0190 Karakteri : ( ¾ )
ALT+0191 Karakteri : ( ¿ )
ALT+0192 Karakteri : ( À )
ALT+0193 Karakteri : ( Á )
ALT+0194 Karakteri : ( Â )
ALT+0195 Karakteri : ( Ã )
ALT+0196 Karakteri : ( Ä )
ALT+0197 Karakteri : ( Å )
ALT+0198 Karakteri : ( Æ )
ALT+0199 Karakteri : ( Ç )
ALT+0200 Karakteri : ( È )
ALT+0201 Karakteri : ( É )
ALT+0202 Karakteri : ( Ê )
ALT+0203 Karakteri : ( Ë )
ALT+0204 Karakteri : ( Ì )
ALT+0205 Karakteri : ( Í )
ALT+0206 Karakteri : ( Î )
ALT+0207 Karakteri : ( Ï )
ALT+0208 Karakteri : ( Ğ )
ALT+0209 Karakteri : ( Ñ )
ALT+0210 Karakteri : ( Ò )
ALT+0211 Karakteri : ( Ó )
ALT+0212 Karakteri : ( Ô )
ALT+0213 Karakteri : ( Õ )
ALT+0214 Karakteri : ( Ö )
ALT+0215 Karakteri : ( × )
ALT+0216 Karakteri : ( Ø )
ALT+0217 Karakteri : ( Ù )
ALT+0218 Karakteri : ( Ú )
ALT+0219 Karakteri : ( Û )
ALT+0220 Karakteri : ( Ü )
ALT+0221 Karakteri : ( İ )
ALT+0222 Karakteri : ( Ş )
ALT+0223 Karakteri : ( ß )
ALT+0224 Karakteri : ( à )
ALT+0225 Karakteri : ( á )
ALT+0226 Karakteri : ( â )
ALT+0227 Karakteri : ( ã )
ALT+0228 Karakteri : ( ä )
ALT+0229 Karakteri : ( å )
ALT+0230 Karakteri : ( æ )
ALT+0231 Karakteri : ( ç )
ALT+0232 Karakteri : ( è )
ALT+0233 Karakteri : ( é )
ALT+0234 Karakteri : ( ê )
ALT+0235 Karakteri : ( ë )
ALT+0236 Karakteri : ( ì )
ALT+0237 Karakteri : ( í )
ALT+0238 Karakteri : ( î )
ALT+0239 Karakteri : ( ï )
ALT+0240 Karakteri : ( ğ )
ALT+0241 Karakteri : ( ñ )
ALT+0242 Karakteri : ( ò )
ALT+0243 Karakteri : ( ó )
ALT+0244 Karakteri : ( ô )
ALT+0245 Karakteri : ( õ )
ALT+0246 Karakteri : ( ö )
ALT+0247 Karakteri : ( ÷ )
ALT+0248 Karakteri : ( ø )
ALT+0249 Karakteri : ( ù )
ALT+0250 Karakteri : ( ú )
ALT+0251 Karakteri : ( û )
ALT+0252 Karakteri : ( ü )
ALT+0253 Karakteri : ( ı )
ALT+0254 Karakteri : ( ş )
ALT+0255 Karakteri : ( ÿ )